• samochód - oc, ac ...

   

  Oferujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:
  OC i AC, Assistance, Pakiety komunikacyjne, Zielona karta...

  Więcej...
  Slide Image
   
 • dom i mieszkanie

   

  Ubezpieczenia majątkowe:
  - mieszkania i domy
  - domy letniskowe
  - domy w budowie ...

  Więcej...
  Slide Image
   
 • ty i rodzina

   

  Oferujemy ubezpieczenia zapewniające komfort Tobie i Twojej rodzinie: OC w życiu prywatnym, NNW, ubezpieczenia na życie...

  Więcej...
  Slide Image
   
 • twoja firma

   

  W naszej ofercie posiadamy szereg produktów, które zapewnią kompleksową ochronę Państwa firmy.

  Więcej...
  Slide Image
   
 

Ubezpieczenia transportowe dla firmPost Image

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ KRAJOWYM

Zakres ubezpieczenia chroni nas w następstwie działania sil przyrody (m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny) oraz w wyniku wypadku środka transportu jak również w innych zdarzeniach losowych. Dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności. Aktualnie jest wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora (ubezpieczającego) za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową - obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych - może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.
Ubezpieczenie również pokrywa szkody z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).
Pro Calculo - "Profesjonalne ubezpieczenia dla każdego i na każdą kieszę!"


Dane teleadresowe:

Pro Calculo
GRYBÓW ul. Grunwaldzka 23/3, 33-330 Grybów
Czynne pn-pt 8:00 - 16:00
Tel: 517 492 682
Tel: 506 803 518
Tel: 510 268 836

Adres e-mail: procalculo.biuro@gmail.com lub procalculo@onet.pl


KRUŻLOWA WYŻNA 258 , 33-325 Krużlowa